לו"ז חניונים סתיו 2019

כאן אפשר לראות את תאריכי המסע ושמות החניונים בהם נישן.

המסע מורכב מאנשים המגיעים לכל התקופה ואנשים המגיעים לתקופות קצרות