הכרטיס לכל המסע כולל:

– הסעה מת"א לתחילת המסלול בדן.
-שותפים מהארץ ומהעולם.
– העברה של הציוד הכבד מחניון לחניון.
– לוגיסטיקה מלאה המאפשרת חיים בטבע במהלך השביל.
-חניית לילה בחאן אירוח גמלייה בערבה.

לקחת חלק פעיל במהלך המסע ולחוות את השביל כחלק מקהילה החייה בטבע.
הקמת חניון בטבע דורש מאמץ קבוצתי- נדרשת עזרה קבוצתית בהכנת הארוחות, הקמה ופירוק של החניון,הבערת האש הם חלק מהרוטינה היומיומית של המסע.

יום צוות- יום בו לא תצעד ותתלווה להקמת החניון עם צוות המסע

כל יום תיקח חלק פעיל במסע לפי טבלת מטלות יומית שתוכן מראש.

הערה:

 עלות כרטיסי המסע לפי המועדים שמפורטים בעמוד ההרשמה באתר.
המידע המופיע בפרסומים באתר לגבי המסלולים וחניוני הלילה נתונים לשינוי ע"י מארגני המסע.

מדיניות החזר כספי בעת ביטול

מרגע רכישת הכרטיס ועד 45 יום לפני המסע יעמדו דמי הביטול על 0% (לא כולל עמלת סליקת האשראי)
45 יום לפני היציאה למסע יעמדו דמי הביטול על 25%
30 יום לתחילת המסע ובמהלכו יחייב המשתתף ב 50%
מחיר החזר הימים שנעשה בהם שימוש יחושב ללא הנחה של כרטיס לכל המסע
ביטול מצד המשתתף בשל סיבה רפואית לפני המסע ובמהלכו שגורמת לו לא לחזור יותר למסע בכלל יזכה בהחזר של 90% בימים שלא השתמש!
ביטול מצד המארגן יזכה את המשתתף במלוא התשלום ששולם ללא שום פיצוי נוסף.
שינוי תאריכי המסע מצד המארגן יזכה את המשתתף במלוא התשלום ששולם ללא שום פיצוי נוסף

הצהרות:

1הריני להצהיר כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות במסע של ה Walkaboutlove על שביל ישראל.
ידוע לי שההשתתפות במסע מחייבת הליכה שבין 15-27 ק"מ ביום והיא דורשת מאמץ גופני והריני לאשר כי אין כל מניעה בריאותית או אחרת להשתתפותי במסע.
הנני להצהיר כי השתתפותי במסע על אחריותי בלבד* וכי ידוע לי שע"ר Walkaboutlovent מאפשר לי את את הרישום למסע, רק על בסיס הצהרותיי הנ"ל.

2 .אין אנו אחראים לכל נזק לרכוש או לגוף, אובדן, מעשה או מחדל שלא נעשו ישירות ע"י Walk about love או מי מעובדיהם.

3. הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול ההשתתפות במסע אשר מופיע בטופס זה והריני מסכים לו.

אנו ממליצים לכל משתתף לבטח את עצמו בביטוח תאונות אישיות.

אישור תקנון

 

מעבר לתשלום